VESTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO-CIIE“, ŠANGAJ, NR KINA

Jul 13, 2018
RAS-PrivKomora.jpg

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, organizuju nastup domaćih privrednika na Kineskom međunarodnom uvoznom sajmu/China International Import EXPO-CIIE, koji će se održati od 05. do 10. novembra 2018. godine, u Šangauj, NR Kina.

„China International Import EXPO-CIIE“ (www.neccsh.com), čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Export Bureau, održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta. Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima.

Očekuje sa učešće predstavnika više od 100 zemalja i regiona, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine i drugih zemalja.

Na sajmu „China International Import EXPO-CIIE“ 2018. godine, srpski proizvođači iz oblasti prehrambene industrije će se predstaviti sa svojim proizvodima na nacionalnom štandu površine 54 m2.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja registrovana u Republici Srbiji, koja se bave proizvodnjom gotovih i polugotovih proizvoda iz oblasti prehrambene industrije.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava, kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do srede, 18. jula 2018. godine do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: milanka.stojakovic@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.

U okviru nacionalnog štanda može da izlaže najviše 6 izlagača. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Komore,
  • broja nastupa na sajmu u organizaciji Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori.

Za sve neophodne informacije možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije; Milanka Stojaković; milanka.stojakovic@pks.rs; 011/3300-920, 066/875-1206

Prateća dokumentacija:

Poziv za učešće na sajmu China International Import - EXPO-CIIE

Правила о учествовању на сајму

Prijava za sajam