NEWS

Javni poziv - Grantovi

Jun 09, 2017

Jaвни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру

Програма доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине

 

Програм доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине (Програм) реализује Развојна агенција Србије (РАС) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама из Ужица, Краљева, Новог Пазара и Лесковца (АРРА). Програм се реализује у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (Пројекат), који финансира Влада Сједињених Америчких Држава, преко Мисије USAID-a у Републици Србији.

 

Циљеви Пројекта и Програма

 

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

 • агроиндустрија,

 • модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће),

 • лака индустрија,

у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).

Један од циљева Пројекта јесте подстицање предузетничког деловања младих и жена, а остварење истог је предвиђено кроз реализацију овог програма.

Програм ће пружањем финансијске помоћи подржати развој омладинског и женског предузетништва кроз доделу бесповратних средстава за набавку опреме.

 

Циљна група

 

Кандидати (млади1 и жене) који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2014. години и кандидати који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2015. години (у даљем тексту: основни програми) и чији су бизнис планови у фази II основних прорама „Доделa бесповратних средстава најбољим бизнис плановима“ (у даљем тексту: фаза II) оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине, а којима нису одобрена бесповратна средства за набавку опреме.

 

Услови за доделу бесповратних средстава су:

 

 • да кандидати задовољавају све услове наведене у фази I „Обука за започињање бизниса“ основних прорама:

 

млади и жене

 • да немају регистровану сопствену делатност,

 • да имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

 • да су држављани Републике Србије,

 • да нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине,

 

млади и жене - власници привредних друштава и предузетници:

 • да су регистровали делатност у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,

 • да су већински власници привредних друштава или оснивачи предузетничких радњи,

 • да имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

 • да су држављани Републике Србије,

 • да желе да унапреде своје пословање, а регистровали су своју делатност у последње две године, односно, у тренутку објављивања Програма не послују дуже од две године,

 • да нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.

 

 • да кандидати конкуришу са бизнис идејом приказаном у бизнис плановима које су доставили у фази II основних програма

 • да су бизнис планови које су кандидати доставили оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине

 • регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре, који је у већинском власништву кандидата (привредног друштва/предузетника - за младе и жене који немају регистровану сопствену делатност).

 

Намена бесповратних средстава

 

Бесповртана средства ће се одобравати за набавку опреме наведене у бизнис плану, за коју је подносилац захтева доставио прецизну техничку спецификацију.

 

Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће:

 1. војну опрему;

 2. опрему за надзор;

 3. робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона;

 4. опрему и услуге за абортус;

 5. средства за контрацепцију;

 6. луксузну робу;

 7. опрему за коцкање;

 8. опрему за производњу алкохола;

 9. опрему за модификацију временских услова;

 10. моторна возила;

 11. фармацеутске производе;

 12. пестициде;

 13. ђубриво;

 14. пољопривредне производе;

 15. основно стадо;

 16. саднице;

 17. половну опрему;

 18. трајна обртна средства;

 19. имовину у власништву Владе САД.

 

Документација која се доставља приликом конкурисања за бесповратна средства:

 • Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);

 • Пројектовани буџет (oбразац 2);

 • Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 3);

 • Прилози уз достављену конкурсну документацију (образац 4);

 • Утицај пословне идеје на развој сектора, локално економски и регионални развој (образац 5)

 • Опис организације (образац 6).

 • Копију бизнис плана са којим је кандидат конкурисао у оквиру основног програма.

 

Финансијски оквир

 

Укупна расположива средства износе 75.000,00 USD, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.

 

Начин пријављивања

 

Јавни позив ће трајати до 16. јуна 2017. године.


 

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Развојне агенције Србије на адреси www.ras.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

 

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

 

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

 1. Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;

 2. Регионална развојна агенција - Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs; за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље;

 3. Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; за подручје града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница;

 4. Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org; за подручје градова Лесковца и Врања и општина Медвеђа, Прешево и Бујановац.

 

 

Пратећа документација:

 • Програм доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине

 • Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);

 • Пројектовани буџет (oбразац 2);

 • Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 3);

 • Прилози уз достављену конкурсну документацију (образац 4);

 • Утицај пословне идеје на развој сектора, локално економски и регионални развој (образац 5),

 • Опис организације (образац 6).

 

1 Млади се дефинишу као мушкарци и жене који у тренутку објављивања Јавног позива имају од 18-35 година старости

SPIEF 17 - Serbia enjoys auto supplier boom with competitive wages

More

Development Agency of Serbia (RAS )Supports and participates in the implementation of projects of international character

More

USAID - RAS Private Sector Development Project

More

Serbian Furniture Industry Conference, 08.11.2016.

More