VESTI

ЕУ ПЛАТФОРМА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДОБАВЉАЧА И КУПАЦА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СЕКТОРА НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ

Jun 13, 2022

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) и ЕУ кластери покренули су платформу за отпортност ланаца снадбевања – Тhe Supply Chain Resilience Platform, која има за циљ да одговори на поремећаје настале у ланцима добављача и успостави међународне конекције међу добављачима и купцима роба и услуга.

 

Фото: Shutterstock

 

Да би одговорила на изазове и поремећаје у ланцима снадбевања у Европи, Европска Унија покренула је нове мере за јачање отпорности јединственог тржишта и изградњу одрживе, дигиталне и глобално конкурентне економије.

Повећање способности предузетника, предузећа и друштава да се опораве од кризе кључно је за брзи опоравак и будући успех Европе. Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) и кластери ЕУ играју кључну улогу у ублажавању рањивости у међународним ланцима снабдевања. Да би се позабавила овим хитним проблемима, ЕЕН је успоставила платформу за отпорност ланца снабдевања. Платформа помаже компанијама да задрже, реструктурирају или замене постојеће ланце снабдевања, као и изворне сировине, делове, компоненте и/или (полу)готове производе или услуге које су им потребне за одржавање производње.

Главни циљеви платформе Supply Chain Resilience јесу објављивање понуда за сировине, делове, компоненте и/или (полу)производе или услуге, промовисање захтева европских компанија да одрже своје ланце снабдевања, потом усклађивање међународних добављача са купцима робе и услуга, успостављање прекограничних контаката између предузећа, индустрија, организација за подршку, академске заједнице, важних актера и кључних доносилаца одлука.

Платформа се фокусира на секторе:

  • Пољопривредна и прехрамбена индустрија
  • Грађевинарство
  • Дигитал
  • Електро индустрија и елетроника
  • Енергетски интензивне индустрије
  • Здравство
  • Мобилност, транспорт, аутомобилска индустрија
  • Сировине
  • Обновљива енергија
  • Текстил

 

Придруживање овој платформи омогућиће фирмама да се повежу са међународном пословном заједницом, моћи ће да пронађу нове партнере за сарадњу и идентификују потенцијалне добављаче или купце. Такође, платформа омогућава представљање најуспешнијих пројеката, иновативних производа и најсавременијих технологија и уједно је простор за размену знања, иницијатива и иновативних решења, као и разматрања начина решавања проблема са којима се сусрећу међународни ланцима снабдевања.

Платформа Supply Chain Resilience: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/