JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA 24. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U MOSTARU

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, Bosna i Hercegovina, zaključenog dana  22.02.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA 24. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U MOSTARU,

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 24. Međunarodnom sajmu privrede koji će se održati u Mostaru, Bosna i Hercegovina, u periodu od 2. do 6. maja 2023. godine.

Tržište Bosne i Hercegovine vodeće je izvozno tržište za domaću privredu, uz obim razmene koji je u 2022. godini dostigla vrednost od oko 3,3 milijardi evra i suficit domaće privrede od više od 840 miliona evra. Osim geografske blizine i pozitivnih trendova u obimu rasta robne razmene na tržištu BiH, mogućnosti za plasman domaćih proizvoda su značajne. 

Nastup na Mostarskom sajmu dobra je prilika da domaći izlagači predstave svoje proizvode i plasiraju ih na tržište Bosne i Hercegovine i ostalog regiona, ali i treća tržišta, kao i da učvrste postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Mostarski sajam privrede (www.mostar-fair.com/bs/sajam_gospodarstva) je po broju izlagača i posetilaca, jedna od najposećenijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini, koji na prostoru od oko 30.000m2 okuplja svake godine izlagače iz više od 20 zemalja iz regiona i Evropske unije, a ove godine zemlja partner biće Izrael.

Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, na njemu se tradicionalno predstavljaju proizvodi iz metalske i građevinske industrije, poljoprivredne i prehrambene industrije, automobilske industrije i drugih, kao i sektor usluga, od bankarstva do turizma. Tokom trajanja sajma, održaće se i podsajamska manifestacija – Sajam turizma Mostar, koja će predstaviti i promovisati turističke potencijale i povezati ponude turističkih agencija.

Troškove zakupa prostora, izgradnje štanda i pratećih promotivnih aktivnosti snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 300,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Pravo na učešće na sajmu privrede u Mostaru, u okviru nacionalnog štanda Srbije, koji će ove godine biti na površini od 120 m2, imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom, preradom ili uslugama iz sektora industrije koji mogu biti zastupljeni na sajmu.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava, kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do srede, 15. marta 2023. godine, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: bojana.lalovic@pks.rs  i tatjana.beuk@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom, na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina -  Prijava za sajam Mostar 2023. 

Rok za dostavljanje prijava je do srede, 15.3.2023. godine, do 16 časova.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Bojanu Lalović na broj: 011/3300 919 i 066/875 1264; Tatjanu Beuk na broj: 011/3300-912 066/875 1161 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - 24. Međunarodni sajam privrede

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini