Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

 

 

ПРОГРАМ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ У 2022. ГОДИНИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО АКРЕДИТОВАНИХ РЕГИОНАЛНИХ РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА

 

 

Стандардизовани сет услуга који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), у смислу овог програма, представља четири групе стандардизованих услуга, и то: обуке, саветодавне услуге, менторинг и пакет услуга за младе и жене предузетнице.

Општи циљ Програма је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП), задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање.

За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

 

Обуке

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним МСПП обухватају следеће модуле:

 1. обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана);
 2. припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 3. финансијско управљање (у трајању од два дана);
 4. извоз - за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 5. маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 6. електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 7. преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
 8. иновације (у трајању од једног дана);
 9. припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 10. учешће МСПП у јавним набавкама (у трајању од једног дана).

 

Саветодавне услуге

 

Саветодавне услуге које АРРА пружају у оквиру овог програма су:

 1. помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије;
 2. помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;
 3. помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;
 4. подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије;
 5. саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања - развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
 6. саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
 7. саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм ХоризонЕуропе;
 8. техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, микро, малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУПРО.

 

Менторинг

 

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА).

Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Кроз овај приступ, привредни субјект прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата.

Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

 

Пакет услуга за младе и жене предузетнице

 

 1. Пакет услуга за младе подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

 

 1. Пакет услуга за жене предузетнице подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

 

Развојна агенција спроводи Јавни позив на основу кога врши одабир корисника ове услуге.

 

Листу Акредитованих регионалних развојих агенција погледајте ОВДЕ.