JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „PRODEXPO“ 2021, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „PRODEXPO“ 2021 Москва, Руска Федерација закљученог дана 15.10.2020. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 01.10.2020. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

PRODEXPO“ 2021, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 28. Mеђународном сајму прехрамбене индустрије „PRODEXPO“ 2021, који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 08. до 12. фебруара 2021. године.

На сајму „PRODEXPO“ 2021, српскe компаније из прехрамбеног сектора представиће своје производне програме на националном штанду Србије, у павиљону 2, хали 3, површине 156 m2.. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/)  је највећa и најзначајнијa специјализована изложба прехрамбене индустрије у Русији и Источној Европи, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам годишње посети преко 68 хиљада посетилаца из око 110 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 2.600 излагача из 73 земаља и преко 30 националних експозиција земаља Европе, Азије, Африке, Америке и Аустралије.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра (словима: двехиљадепетстотина евра), без обрачунатог пдв-а, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.  

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до уторка 10. новембра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „PRODEXPO“ 2021.

 

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије –  Зорана Делић на број 011/3304 540 и 066/875 1207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 или 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

  1. Позив за учешће на сајму PRODEXPO 2021
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учествовању на сајму