VESTI

Međunarodna saradnja na unapređenju istraživačko-razvojne infrastrukture

Mar 23, 2018

BEOGRAD – 23. marta, 2018. godine - Razvojna agencija Srbije je, kao jedan od partnera na projektu Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate), u periodu od 21-23. marta ove godine, bila domaćin sastanaka Radne grupe i Upravnog odbora projekta.

Sastanci su okupili predstavnike svih partnerskih institucija, predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada, definisane smernice za predstojeći period, kao i definisani dalji koraci i aktivnosti na realizaciji projekta.

Paralelno sa ovim sastancima, RAS je, kao jedini partner iz Srbije i na jos jednom projektu Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) - Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator), bila domaćin i sastanku Radne grupe projekta Accelerator. Na inicijativu RAS, prepoznate su mogućnosti saradnje dva projekta, te je održan i zajednički sastanak svih partnera na kom su svi učesnici detaljnije upoznati sa ciljevima projekata, i predložene mogućnosti konkretnijeg povezivanja. 

Projekat RI2integrate je deo Transnacionalnog programa Dunav i za osnovni cilj ima istraživanje potencijala za ekonomski razvoj i unapređenje integracije funkcionisanja investicionih projekata Evropske unije za razvoj istraživačko-razvojne infrastrukture, a kroz realizaciju inovativnih instrumenata za učenje javnih politika o makroregionalnom učvršćivanju ove infrastrukture u Dunavskom regionu.

Korisnici usluga i tzv. ciljne grupe su visokoobrazovne i istraživačke institucije, mikro, mala i srednja preduzeća, studenti (srednja škola i univerzitet), organizacije za poslovnu podršku i nacionalne, regionalne i lokalne javne institucije.

U realizaciji projekta učestvuje ukupno 17 partnera iz Mađarska, Rumunija, Češka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Srbija, i Slovačka.