NEWS

Dodeljena sredstva u okviru Programa podrške internacionaliziji privrednih društava, preduzetnika i klastera

Jul 09, 2016

More

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Jul 08, 2016

More

Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Jul 07, 2016

More

Program standardizovanog seta usluga za ARRA u 2016. godini

Jul 07, 2016

More

Poslovni susreti sa francuskim privrednicima

Jun 27, 2016

More

Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja

Jun 23, 2016

More

Dodela ugovora u okviru projekta "Razvoj privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji"

Jun 22, 2016

More

Odobrena bespovratna sredstva po Programu podrške internacionalizaciji u 2016. godini

Jun 22, 2016

More