Транснационални програм Дунав 2017-2019

Транснационални програм Дунав 2017-2019

Транснационални програм Дунав је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње и промовише економску, социјалну и територијалну повезаност у Дунавском региону кроз политику интеграције у одабраним пољима. Програм финансира развојне пројекте, практичну имплементацију законских оквира, алате, услуге и конкретне пилот инвестиције малог обима.

У оквиру Програма РАС учествује у спровођењу два пројекта: Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у Дунавском региону (RI2integrate) и Развијање акцелератора за побољшан приступ финансирању иновација ММСП (Accelerator).


Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у дунавском региону (RI2integrate)


Основни циљ пројекта је истраживање потенцијала за економски развој и унапређење интеграције функционисања инвестиционих пројеката Европске уније за развој истраживачко-развојне инфраструктуре, а кроз реализацију иновативних инструмената за учење јавних политика о макрорегионалном учвршћивању ове инфраструктуре у Дунавском региону. Учвршћивање истраживачке инфраструктуре се наслања на три основна стуба - развој пословног екосистема за ММСП, јавна набавка иновативних решења уз учешће владе у циљу подстицања иновација, и укључивање шире заједнице путем дисеминације.

Корисници услуга и тзв. циљне групе су високообразовне и истраживачке институције, микро, мала и средња предузећа, студенти (средња школа и универзитет), организације за пословну подршку и националне, регионалне и локалне јавне институције.

У реализацији пројекта, који траје до јуна 2019. године, учествује укупно 17 партнера из 7 подунавских земаља и то: Мађарске, Румуније, Чешке, Аустрије, Хрватске, Словеније, Србије, Словачке.


Развијање акцелератора за побољшан приступ финансирању иновација ММСП (Accelerator)


Главни циљ је побољшање приступа финансијским средствима за иновације кроз унапређење услова институционалног оквира и одговарајућих инструмената јавних политика путем развоја практичних решења за услуге акцелерације и утицај на релевантне стратешке оквире у партнерским регионима и на програмском нивоу.

Корисници услуга и тзв. циљне групе су микро, мала и средња предузећа, организације за пословну подршку, регионалне институције и финансијске институције за акцијски капитал.

Партнерства кроз пројекат активно укључују државне институције у каналисање заједничких препорука за јавне политике о подстицању ширења услуга акцелерације и израду заједничке стратегије за промоцију услуга акцелерације и њихову интеграцију у мере ЕСИ фондова за Дунавски регион.
Земље учеснице пројекта су Мађарска, Словенија, Аустрија, Чешка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија.

 

KОНТAKT:

Ана Жегарац

Координатор пројекта

ana.zegarac@ras.gov.rs

Срђан Бељан

Менаџер пројекта

srdjan.beljan@ras.gov.rs