Извоз у бројкама

Структура извоза и увоза у 2014. и 2015. години

 

 

Структура извоза по земљама у 2015. години

 

Vrednost izvoza po zemljama

Структура увоза по земљама у 2015. години

 

Vrednost uvoza po zemljama

Структура извоза по производима у 2015. години

 

Struktura izvoza po proizvodima

Структура увоза по производима у 2015. години

 

Struktura uvoza po proizvodima

 

Izvor: Republički zavod za statistiku, juli 2016.