ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА „PROWEIN“ 2023, ДИСЕЛДОРФ, СР НЕМАЧКА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму вина „PROWEIN“ 2023 Диселдорф, СР Немачка закљученог дана 22.11.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА  PROWEIN“ 2023, ДИСЕЛДОРФ, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму вина „PROWEIN“ који се одржава у Диселдорфу, Немачка у периоду од 19. до 21. марта 2023. године.

На сајму „PROWEIN“ 2023, српскe компаније представиће своје производне програме на националном штанду Србије у хали 12, површине 91 m2. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте. Учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби вина у Европи, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„PROWEIN“ (www.prowein.com) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби вина у Европи, на коjoj се сусрећу дистрибутери и представници водећих малопродајних ланаца. Претходно одржан сајам је посетило преко 38.000 посетилаца из 145 земaља, а представило се 5.726 излагача из 62 земље.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом вина.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 16. децембра  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • да је произвођач вина у периоду од 2018. до 2022. године произвео најмање једно врхунско вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом (К.Г.П.К вино) у складу са Законом о вину,
  • да је произвођач вина у току 2020-2022. године произвео најмање једно вино са географским пореклом у складу са Законом о вину,
  • уколико до сада нису наступали на сајмовима у организацији Коморе и Агенцијe,
  • висине оствареног извоза у претходне две године и
  • годишње производње боца вина у претходне две године.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Нина Мирковић на број 011/3625 145 и 064/0529 834 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 или 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће PROWEIN 2023

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години