JAVNI POZIV - ELECTRONICA 2024

 

Obaveštavamo vas da je rok prijave za učešće na sajmu ELECTRONICA 2024, koji će se održati u Minhenu, u periodu od 12. do 15. novembra 2024. godine, produžen do 08. marta 2024 godine

 

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu elektronike „ELECTRONICA“ 2024, Minhen, SR Nemačka zaključenog dana 07.02.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU ELEKTRONIKE

„ ELECTRONICA“ 2024, MINHEN, SR NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije po prvi put organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu elektronike „ELECTRONICA“ 2024, koji će se održati u Minhenu, SR Nemačka, u periodu od 12. do 15. novembra 2024. godine.

„ELECTRONICA 2024“  (https://electronica.de/en/)  je vodeći sajam elektronike na svetu i mesto susreta svih značajnih aktera u ovoj industriji. Sajam se održava svake druge godine, a u 2022. godini na sajmu je bilo 2140 izlagača, a sajam je posetilo preko 70.000 profesionalnih posetilaca iz 100 zemalja.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji čija je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga iz delatnosti iz koje je sajam.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  utorka, 27. februara 2024, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: bojana.lalovic@pks.rs i ICT@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „ELECTRONICA“ 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije - Bojanu Lalović  na broj 011/3300-919 i 066/875-1264 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava ELECTRONICA 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini