VESTI

RAS PODRŽAO 63 PROJEKTA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI SA OKO 45 MILIONA DINARA

Jun 20, 2018

BEOGRAD – 20. juna, 2018. godine – Razvojna agencija Srbije (RAS) odobrila je 63 projekta u okviru Programa podrške sektorima prerađivačke industrije, koji će biti podržani sa oko 45 miliona dinara, čime je budžet namenjen tom programu utrošen, a program zatvoren.

RAS će sufinansirati projekte do 50 odsto opravdanosti projektnih troškova, odnosno u maksimalnom iznosu od dva miliona dinara po projektu.

Program je raspisan krajem decembra, 2017. godine, bio je otvoren do utroška sredstava, a ukupno je pristiglo 130 prijava za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Preduzetnici su imali pravo da konkurišu za podršku koja se odnosila na uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda; usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa; nabavku i implementaciju specijalizovanog softvera; proširenje proizvodnih kapaciteta; unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda; novi dizajn proizvoda i ambalaže; izradu studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema; izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu; individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Najviše odobrenih projekata se odnosilo na uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda, usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda, nabavka i implementacija specijalizovanog softvera i individualni nastupi na međunarodnim sajmovima.

Potpisivanje ugovora sa podnosiocima odobrenih projekata je u toku, a rok realizacije projekata je 12 meseci od potpisivanja ugovora.

DownloadLista odobrenih prijava po Programu podrške razvoju prerađivačke industrije