VESTI

Модернизација производних капацитета

Jun 04, 2024

На свечаности одржаној 4. јуна 2024. године компанија Колектор Етра доо Београд је пустила у рад лабораторију – високонапонску испитну станицу у којој ће убудуће сва испитивања својих производа вршити у Србији и извозити „Made in Serbia“ производе. Такође, постављен је и камен темељац за нови објекат чиме ће бити у могућности да повећа производњу и на најбољи могући начин одговори потребама тржишта.

У свечаности су учествовали директор компаније г. Симон Палфи, председник НО г. Петер Новак, председник НО Колектор дд г. Валтер Лебан и директор Сектора за стратешка улагања РАС г. Владимир Томић, уз присуство генералног директор Колектор Етра Љубљана г. Томажа Кмецла, представника РАС, запослених и многобројних пријатеља и партнера компаније.

Колектор ЕТРА доо Београд је реномирани произвођач уљних дистрибутивних, специјалних и енергетских трансформатора снага до 40MVA и напона до 145kV, за потребе електроенергетских постројења, сходно високим захтевима и стандардима купаца.

 

  

 

Фото: Kolektor ETRA