Besplatna usluga mentoringa od velikog značaja za privrednike

May 21, 2020

 

Razvojna agencija Srbije (RAS) je raspisala Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa, koji se objavljuje u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

 

Javni poziv je otvoren do 3. jula 2020, ukupan budžet iznosi 6.000.000,00 dinara, a krajnjih rok završetka projekta je 31. decembar 2020.

Cilj projekta jeste da se privrednim subjektima pruži sva moguća podrška za razvoj i dalji napredak, i da se smanji broj privrednih subjekata i zadruga koje neuspešno posluju u Srbiji. 

Mentoring je besplatna usluga namenjena mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, i podrazumeva rad sa stručnim licem mentorom, najmanje 25, a najviše 50 sati tokom projekta. U ovom periodu mentor će dijagnostikovati sve probleme korisnika usluge i zajedničkim radom privrednika i mentora biće napravljen plan rešavanja problema i daljeg razvoja privrednog subjekta.  

Mentoring uslugu pruža 70 sertifikovanih mentora iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a do sada je oko 2.500 korisnika izrazilo zadovoljstvo uslugom mentoringa i ocenilo da im je ta usluga pomogla u poslovanju.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

 

Tri kategorije korisnika mogu konkurisati besplatan mentoring:

•          Privredni subjekti koji su tek osnovani i nisu stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

•          Privredni subjekti koji su registrovani pre maja 2017. godine;

•          Zadruge

 

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

 

  • Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
  1. registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  2. imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  3. ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
  • Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
  1. da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
  2. da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
  3. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

 

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs, kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2020. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na e-mail mentoringssu2020@ras.gov.rs  ili na broj telefona: 011/3398 809.