VESTI

B2B SUSRETI NA MEĐUNARODNOM SAJMU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE „ELMIA SUBCONTRACTOR“ U ŠVEDSKOJ

Jul 09, 2019

Na međunarodnom sajmu prerađivačke industrije „Elmia Subcontractor“, u Jonkopingu u Švedskoj, 12. i 13. novembra ove godine biće organizovani poslovni sastanci pod nazivom „Subcontractor connect 2019“. Događaj je deo aktivnosti Evropske mreže preduzetništva (EEN), a Razvojna agencija Srbije (RAS) koorganizator je poslovnih susreta.

Poziv za učešće na ovim poslovnim susretima, prevashodno se odnosi na kupce i dobavljače u prerađivačkoj industriji, ali i sve srodne aktivnosti i potencijalne poslovne partnere u istoj.

Sajam „Elmia Subcontractor“ i poslovni susreti dobra su prilika za uspostavljanje kontakta i poslovne saradnje, budući da se očekuje da će ovogodišnji poslovni susreti „Subcontractor connect 2019“ okupiti veliki broj kupaca, a poziv za je otvoren za sve kompanije koje su aktivne u sektorima automobilske industrije, građevinske opreme, transporta, medicinske opreme, nameštaja i sličnih industrija.

Predviđeni su individualni i efikasni sastanci od 25 minuta, za koje se zainteresovani učesnici mogu prijaviti putem sledećeg linka  https://subcontractor-connect-2019.b2match.io/  .

 Rok za prijavu je 11.11.2019. godine.

Važno je da sastancima prisustvuju donosioci odluka u kompanijama, kao i da nezavisno od veličine kompanije,  učestvuju donosioci odluka, predstavnici kompanija OEM, Tier 1 and Tier 2.