Вести

Трансфер знања у оквиру пројекта “Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у Дунавском регион”

Sep 11, 2019

Тренинг у оквиру пројекта „Учвршивање изврсне истраживачке инфраструктуре у Дунавском региону – RI2integrate“ одржан је 9.септембра у хотелу Hyatt Regency, Београд.

Циљ тренинга је био презентација резултата Пројекта. Представницима иновативних привредних друштава, регионалних Агенција, партнера из региона, испред РАС, обратила се Ана Жегарац, директор Сектора за међународну сарадњу, при чему је истакла значај циљева и резултата пројекта “RI2integrate”.

Г-дин Миодраг Костић, експерт  на Пројекту презентовао је Акциони план Пројекта.

Професор др.Милош Милованчевић, експерт на пројекту презентовао је Пилот пројекат јавне набавке иновативног производа где је истакао значај подизања свести шире заједнице о значају подстицаја јавних набавки иновативних решења у оквиру пројекта RI2integrate.

Пројекат RI2integrate је део Дунавског транснационалног програма. У реализацију пројекта укључено је укупно 17 партнера из 8 подунавских земаља: Мађарска, Румунија, Чешка, Аустрија, Хрватска, Словенија, Србија.и Словачка.

Пројекат је суфинансиран средствима Европске уније (ERDF, IPA).