Регионални развој

РАС кроз Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета као битних фактора јачања укупног привредног развоја.

Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу обавља послове акредитација и обнове акредитације регионалних развојних агенција и вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција, као послове поверене законо.

Ппоред тога, координише рад мреже акредитованих регионалних развојних агенција, пружа стручну помоћ и унапређује капацитета акредитованих регионалних развојних агенција за обављање њихових послова који се односе на регионални развој, предлаже пројекте за унапређење и развој пословне инфраструктуре на регионалном и локалном нивоу, реализује програме и мере Министарства привреде и учествује у имплементацији пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи.

Програм стандардизације услуга акредитованих регионалних развојних агенција потенцијалним инвеститорима

Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2022. години

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2022. години

УРЕДБA о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2020. години

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА КОЈЕ СПРОВОДЕ АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

Уредбa о утврђивању програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години

АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Чланарине за АРРА

Мера суфинансирања годишње чланарине ЈЛС за рад и пословања АРРА

Детаљније

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години

Програм ССУ

Програм ССУ за АРРА у 2018 години

Детаљније

Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2023. години

ЈАВНИ ПОЗИВ

Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу

Детаљније