Међународни пројекти

Европска мрежа предузетништва (EEN - Enterprise Europe Network)

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Детаљније

Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA)

Дугогодишња сарадња са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА) на пољу менторинга настављена је кроз нови пројекат Развојне агенције Србије и ЈИЦА- „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана, фаза 2”, 2017 - 2020. Пројекат се односи на затварање циклуса стандардизоване услуге менторинга у Србији, као и наставак трансфера српске експертизе на пољу менторинга у Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију, уз подршку јапанских експерата.

Детаљније

Швајцарски програм подршке за промоцију извоза - SIPPO

Развојна агенција Србије и Swisscontact, агенција која реализује Швајцарски програм за промоцију извоза - SIPPO

Детаљније

Транснационални програм Дунав

Транснационални програм Дунав је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње и промовише економску, социјалну и територијалну повезаност у Дунавском региону кроз политику интеграције у одабраним пољима. Програм финансира развојне пројекте, практичну имплементацију законских оквира, алате, услуге и конкретне пилот инвестиције малог обима.

Детаљније

Мађарска агенција за промоцију извоза (ХЕПА)