JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ХРАНЕ И ПИЋА “WORLD FOOD MOSCOW” 2020, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму хране и пића „WORLD FOOD MOSCOW“2020 Москва, Руска Федерација закљученог дана 25.02.2020. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.8.2019. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ХРАНЕ И ПИЋА “WORLD FOOD MOSCOW” 2020, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму хране и пића  “WORLD FOOD MOSCOW” који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 22. до 25. септембра 2020. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

Традиционално учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби хране и пића у Русији, региону Заједнице Независних Држава и шире, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„WORLD FOOD MOSCOW“ (http://www.world-food.ru) је водећи међународни сајам из области хране и пића на тржишту Русије и земаља бившег Совјетског Савеза. Постоји већ више од 20 година и одржава се на преко 58.000 m² у оквиру сајамског изложбеног простора Crocus Expo, Москва, Руска Федерација. У 2019. години сајам је посетило око 30.768 хиљада посетилаца из 92 земаља који су имали прилику да се упознају са производним програмом више од 1.764 излагача из 65 земље света.

На сајму „WORLD FOOD MOSCOW“ 2020.године Србија се представља са својим производима у павиљону 3, хали 14.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом и прерадом хране.  

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до понедељка, 23. марта  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.deilic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540; 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Образац 1 - Пријава за сајам

3. Правила о учествовању на сајму