Вести

Пакет економских мера за ублажавање последица коронавируса

Apr 01, 2020

 

Министар финансија Синиша Мали и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж представили су пакет економских мера за ублажавање последица коронавируса вредан 5,1 милијарду евра илити 608,3 милијарди динара. Мере имају два циља: очување запослености и помоћ предузећима која су највише погођена кризом.

 

Планиране мере подразумевају четири сета мера, а главни циљеви су очување економске стабилности и подршка микро, малим и средњим предузећима у приватном сектору. Подршке нема за оне који су отпуштали раднике, истакао је минитар Мали и додао ће Влада Србије у наредних 10 дана усвојити уредбу, односно правни оквир који ће омогућити спровођење економских мера за подизање српске привреде. Програм неће примењивати на предузећа која су од почетак ванредног стања смањила за више од 10 одсто број радника.

Пакет подразумева четири сета мера: мере пореске политике, директну помоћ приватном сектору, мере очувања ликвидности и директну помоћ свим пунолетним грађанима. 

(У овом документу  можете пронаћи основне информације о свакој од предвиђених мера)

 

Први сет мера односи се на пореске олакшице, односно одлагање плаћања доспелих пореских обавеза

 

Ове мере ће омогућити одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године. Реч је о одлагању плаћања пореза и доприноса за најмање три месеса, одлагању плаћања аконтације пореза на добит за други квартал и ослобађање плаћања пореза на добит за донације.

Укупна вредност ових мера је 161 милијарди динара.

"Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног стања има за циљ повећање ликвидности свих привредних субјеката у привредном сектору који исплаћују зараде запосленима. Такође, ова мера се односи на одлагање плаћања пореза на приход од самосталних делатности свих предузетника", објаснио је министар Мали.

Сви послодавци који се определе да користе ову меру могу да користе одлагање плаћања трошкова пореза и доприноса на зараде до почетка 2021. године, а након тога се оставља могућност даљег одлагања плаћања ових трошкова најдуже до 24 месеца без обавезе плаћања камате, на захтев пореског обвезника.

Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а значи да ће донатори који своје производе, односно производе чијим прометом се баве, донирају установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ спречавање ширења и лечење грађана од болести Ковид-19, бити ослобођени ПДВ-а.

 

Други сет мера подразумева директна давања предузећима, кроз исплату три минималне зараде

 

Реч је о исплати помоћи у висини минималне зараде за предузетнике, микро, мала и средња предузећа у приватном сектору, односно субвенције 50 одсто минималне зараде великим предузећима, чији запослени су послати на принудни одмор, због смањеног обима пословања или потпуне обуставе рада.

"Свим предузетницима, паушалцима, малим предузећима, држава ће уплатити три минималне зараде за сваког запосленог. Дакле, тим предузећима ће држава дати нешто више од 90.000 динара директно на рачун, око 750 евра. Влада предлаже да буде уплаћено и 50 одсто зараде онима који су добили решење о прекиду рада у великим компанијама", рекао је Мали.

Код овог сета мера је направљена разлика у начину примене по основу економске снаге обвезника. Наиме, пошло се од претпоставке да су привредни субјекти који су разврстани као велика привредна друштва имају значајно већу економску снагу у односу на предузетнике, микро, мала и средња правна лица. У складу са наведеним, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима је дата економска помоћ у висини нето минималне зараде за свако лице које код њих има статус запосленог.

За правна лица која су класификована као велика, помоћ је опредељена сразмерно броју лица која ови послодавци задржавају у радном односу иако је за радом тих лица привремено престала потреба. Сходно томе, овај сет мера је усмерен на то да држава ефективно поднесе део терета исплате накнада зарада лицима за које је наступио прекид рада, а која послодавци –велика правна лица задржавају у радном односу.

Како се наводи, предложеним мерама послодавци се у довољној мери стимулишу да одрже постојећи ниво запослености, док се у случају предузетника, малих, микро и средњих правних лица, већим обимом права додатно јача ликвидност у циљу одржавања пословања, односно одустајања од покретања поступака престанка обављања пословања.

Укупно предвиђено 97,3 млрд динара.

 

Трећи сет мера је усмерен на очување ликвидности привредних субјеката у условима економске кризе очекиване током и по окончању ванредне ситуације

 

Ове мере усмерене су на смањење спољних утицаја, као што су пад тражње и прекид ланаца снабдевања, и њихове последице, као што су смањење запослености и неликвидност, на пословање српске привреде услед утицаја ширења вируса корона.

 

Програм предвиђа две мере:

1. Програм за доделу повољних кредита са један одсто камате, за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, пољопривредних газдинстава и задруга који су регистровани у релевантном регистру преко Фонда за развој Републике Србије.

2. Гарантне шеме за подршку привреди у условима "корона- кризе" за кредите за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, као и пољопривредних газдинстава, коју договарамо са комерцијалним банкама, кредити иза којих стоји држава.

Укупна вредност програма предвиђених овом мером износи 264 милијарде динара, што је око 2,2 милијарде евра.

 

Четврти сет мера се односи на уплату директне помоћи у износу од по 100 евра у динарској противвредности свим пунолетним грађанима Србије

 

За ову меру издвојено је око 70 милијарди динара, а новац ће бити исплаћен након укидања ванредног стања.

Министар финансија Синиша Мали рекао је да ово знак подршке и жеље да се унесе једна доза оптимизма, али и да ће ова мера бити добра за повећање потрошње и ликвидности.

 

ОВДЕ можете преузети документ са основним информацијама о свакој од мера Програма Владе Републике Србије за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса ЦОВИД-19 и подршке привреди Србије. 

За додатне информације и објашњења РАС вам стојим на располагању.