ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ „PLMA“ 2023, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму робних марки „PLMA“ 2023 Амстердам, Холандија закљученог дана 07.12.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ

„PLMA“ 2023, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму робних марки „PLMA“ 2023, који ће се одржати у Амстердаму, Холандија, у периоду од 23. до 24. маја 2023. године.

На сајму „PLMA“ 2023, српски произвођачи представиће своје производне програме на два национална штанда Србије, у хали за прехрамбене производе и у хали за непрехрамбене производе. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PLMA“ (https://plmainternational.com/) више од 35 година представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца. У 2022. години на сајму је учествовало више од 2500 излагача од чега се 60 земаља представило са националним штандовима. Сајам је посетило преко 14.000 стручних посетилаца из 120 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи такође самостално сносе трошкове обавезно чланства у Асоцијацији произвођача робних марки (Private Label Manufacturers Association) у износу од 1.500,00 евра, које је услов организатора сајма за учешће на догађајима у њиховој организацији а самим тим и сајму “PLMA”.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених и непрехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка, 23. децембра 2022. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „PLMA“ 2023.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/ 875-1207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће PLMA 2023 - прехрамбени производи

3. Пријава за учешће PLMA 2023 - непрехрамбени производи

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години