JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ШАНГАЈ, НР КИНА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Програмом интернационализације привредних друштава и предузетника број: 1-06-390-106/2020 од 22.10.2020. године, објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ШАНГАЈ, НР КИНА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 4. Кинеском међународном увозном сајму “China International Import Expo” који ће се одржати у Шангају, НР Кина, у периоду од 05. до 10. новембра 2021. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на кинеско тржиште, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

“China International Import Expo” чији су организатори Влада Народне Републике Кине и Кинески међународни увозно-извозни биро (China International Import Expo Bureau) одржава се у циљу подстицања увоза стране робе и услуга у Кину, а у складу са настојањем Кине да промовише глобализацију и отвореност тржишта.

Од овог сајма се очекује да буде платформа на којој би земље учеснице представиле своје економске потенцијале и добиле прилику да остваре контакте са кинеским партнерима. Очекује се учешће излагача из више од 100 земаља, као и 150.000 професионалних купаца из Кине.

На сајму “China International Import Expo” Србије ће се представити са националним штандом површине 200 м2 у хали за прехрамбену индустрију.

Развојна агенција Србије сноси трошкове закупа простора и изградње штанда, док излагачи сносе трошкове партиципације која износи 120.000,00 динара.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће у оквиру националног штанда на овом сајму имају привредна друштва и предузетници која испуњавају следеће услове:

  1. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
  2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у прехрамбеној индустрији, а у случају када је привредно друштво регистровано за другу делатност да имају регистрован огранак који се бави производњом или прерадом у прехрамбеној индустрији;
  3. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
  4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
  5. да су да су у претходној години извозили своју робу на бар једно инострано тржиште;
  6. да нису у тешкоћама[1].

 

Пријаве се подносе искључиво електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података а све у оквиру Обрасца 1- Пријава и Образац 2- Изјава. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски заприма. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве и заводни број пријаве.

Образац 1 и Образац 2. морају бити уредно пупуњени и оверени електронским потписом.

За потребе сајма, неопходно је доставити  допунску документацију: Letter of Authorization и Letter of Commitment of Enterprise уредно попуњену и оверену кроз online систем пријављивање. Обрасци за наведена документа се налезе уз Образац 1 и Образац 2. на горе наведеном линку.

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача спроводи се у складу са Програмом.

 

Напомена:

Изабрани излагач је у обавези да накнадно уз уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између организатора и излагача достави средство обезбеђења - меницу са комплетном пратећом документацијом, у складу са Програмом.

Организатори задржавају право да откажу организацију заједничког наступа на сајму у случају отказивања или одлагања одржавања самог сајма, као и ако процене  да постоје разлози који угрожавају здравље или безбедност излагача

 

Уколико услед отежаних околности путовања у НР Кину не буде било могуће физичко присуство излагача на самом сајму, Организатори ће наставити организацију националног штанда а излагачи ће моћи да пошаљу експонате и одреде представника у НР Кини који ће представљати излагача на националном штанду. У таквим околностима, организатор може да умањи трошкове партиципације о чему ће благовремено обавестити излагаче.

 

Само пријаве достављене кроз online систем пријављивања сматраће се валидним. 

Рок за подношење пријаве је 19.04.2021. године

За све додатне информације можете контактирати Инес Новосел (069/3397-621 и ines.novosel@ras.gov.rs), Наталију Терзић (069/3397-902 и natalija.terzic@ras.gov.rs) и Зорану Делић (066/8751-201 и zorana.delic@pks.rs).

 


[1] У смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

 

  1. Текст Јавног позива 
  2. Програм интернационализације