ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА „FRUIT LOGISTICA“ 2023, БЕРЛИН, НЕМАЧКА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму органске хране „FRUIT LOGISTICA“ 2023 Берлин, СР Немачка закљученог дана 13.10.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА

„FRUIT LOGISTICA“ 2023, БЕРЛИН, НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT LOGISTICA“ 2023, који се одржава у Берлину, Немачка, у периоду од 8. до 10. фебруара 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„FRUIT LOGISTICA“ (www.fruitlogistica.com) је једна од највећих међународних сајмова произвођача свежег воћа и поврћа на свету који се сваке године одржава у Берлину, Немачка. У 2022. на сајму је излагало 2.000 излагача из 87 земаља. Сајам је посетило преко 40.000 посетилаца из 132 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом свежег воћа и поврћа.    

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка 11. новембра 2022. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам FRUIT LOGISTICA 2023.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 064/0529-834 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни позив

Пријава за сајам

Правила о учествовању на сајмовима