ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА „FRUIT ATTRACTION“ 2023, МАДРИД, ШПАНИЈА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT АTTRACTION“ 2022, Мадрид, Шпанија, закљученог дана 28.02.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА

 „FRUIT ATTRACTION“ 2023, МАДРИД, ШПАНИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT ATTRACTION“ 2023, који се одржава у Мадриду, Шпанија, у периоду од 3. до 5. октобра 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„FRUIT ATTRACTION” (https://www.ifema.es/en/fruit-attraction) је један од водећих међународних сајмова произвођача воћа и поврћа на свету који се сваке године одржава у Мадриду, Шпанија. Ове године слави 15 година постојања. У претходној години окупио је 1.800 излагача, преко 90.000 пословних људи из 137 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом свежег воћа и поврћа.    

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до понедељка 20. марта 2023, а шаљу се електронском поштом на e-mail nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам FRUIT ATTRACTION 2023.

У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 066/875-1279 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - FRUIT АTTRACTION 2023

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години