ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ „PLMA“ 2024, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму робних марки „PLMA“ 2024 Амстердам, Холандија закљученог дана 18.10.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ

PLMA“ 2024, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму робних марки „PLMA“ 2024, који ће се одржати у Амстердаму, Холандија, у периоду од 28. до 29. маја 2024. године.

На сајму „PLMA“ 2024, српски произвођачи представиће своје производне програме на два национална штанда Србије, у хали за прехрамбене производе и у хали за непрехрамбене производе. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PLMA“ (https://plmainternational.com/) више од 35 година представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца. У 2022. години на сајму је учествовало више од 2500 излагача од чега се 60 земаља представило са националним штандовима. Сајам је посетило преко 14.000 стручних посетилаца из 120  земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи такође самостално сносе трошкове обавезно чланства у Асоцијацији произвођача робних марки (Private Label Manufacturers Association) у износу од 1.500,00 евра, које је услов организатора сајма за учешће на догађајима у њиховој организацији а самим тим и сајму “PLMA”.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених и непрехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  понедељка, 20. новембра 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „PLMA“ 2024.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ.

У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава који испуњавају услов за излагање на сајму, у односу на добијену квадратуру штанда, селекција и рангирање пријављених компанија ће се вршити по следећем бодовању

 

Критеријум

Бодови

1.

Раст оствареног извоза у 2022. години у односу на 2020. годину

0<2% - 1 бод

2<5% - 3 бода

5<7 % - 5 бодова

7<10% - 10 бодова

10% и више - 20 бодова

2.

Повећање броја запослених у 2022. години у односу на 2020. годину

10 и више – 10 бодова

5-10 – 5 бодова

1-5 – 3 бода

0 – 0 бодова

3.

Пласиран нови производ у претходне три године

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

4.

Поседовање потребних сертификата и стандарда (за компанију и за производе)

0 сертификата - 0 бодова

до 2 сертификата - 5 бодова

од 2 до 5 сертификата -

10 бодова

5 и више сертификата – 20 бодова

5.

Број наступа на сајмовима у организацији Коморе и Агенције

0 наступа - 20 бодова

до 2 наступа - 10 бодова

од 2 до 5 наступа –  5 бодова

5 и више наступа – 0 бодова

6.

Велико предузеће

Средње предузеће

Предузетник, микро и мало предузеће

0 бодова

10 бодова

20 бодова

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму и бодовања у случају пријављивања већег броја привредних субјеката.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће PLMA 2024 - ХАЛА ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ

3. Пријава за учешће PLMA 2024 - ХАЛА ЗА НЕПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години