ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „ANUGA“, КЕЛН, НЕМАЧКА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије “ANUGA” 2023, Келн, Немачка, закљученог дана 06.03.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

ANUGA“, КЕЛН, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије “ANUGA”, који ће се одржати у Келну, Немачка, у периоду од 07. до 11. октобра 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

На сајму ANUGA 2023, српски произвођачи представиће своје производне програме на два национална штанда Србије, и то у павиљону готових производа “Fine Food” и у павиљону замрзнутних производа “Frozen Food”.

ANUGA (www.anuga.com) је један од највећих међународних сајмова из области прехрамбене индустрије на свету, који се сваке друге године одржава у Келну, Немачка, у сајамском простору Koelnmesse GmbH површине 284.000м². Сајам сваке друге године окупи око 8.000 излагача из више од 100 земаља и 170.000 посетилаца из 200 земаља. Због глобалне пандемије вируса COVID 19, 2021. године сајамски простор за излагаче смањен је на 244.400м². На тој квадратури представило се 4.643 излагача из 98 земаља, од тога 400 из Немачке. Сајам је посетило 70.000 посетилаца из 169 земаља, од тога je 24% посетилаца било из Немачке.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до понедељка 27. марта 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам ANUGA 2023.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ.

У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава који испуњавају услов за излагање на сајму, у односу на добијену квадратуру штанда, селекција и рангирање пријављених компанија ће се вршити по следећем бодовању:

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму и бодовања у случају пријављивања већег броја привредних субјеката.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - Anuga Fine Food

3. Пријава за учешће - Anuga Frozen Food

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години