ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ „BIOFACH“ 2023, НИРНБЕРГ, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму органске хране

„BIOFACH“2023 Нирнберг, СР Немачка закљученог дана 13.10.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ

„BIOFACH“ 2023, НИРНБЕРГ, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у сарадњи са Швајцарским програмом за промоцију извоза (SIPPO) и Националном асоцијацијом за органску производњу „Serbia organica“ организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму органске хране

„BIOFACH“ 2023, који ће се одржати у Нирнбергу, СР Немачка, у периоду од 14. до 17. фебруара 2023. године.

На сајму „BIOFACH“ 2023, српски органски произвођачи представиће своје производне програме на националном штанду Србије, у Хали „4А“ површине 104m2.. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„BIOFACH“ (www.biofach.de/en) представља највећи светски сајам у области органске производње који се сваког фебруара одржава у Нирнбергу (Немачка) од 1990. године. Окупља више од 3.000 излагача и обиђе га преко 50.000 посетилаца из више од 130 земаља. Сајам је свеобухватног садржаја, поред међународне изложбе органског сектора, то је место трговине и пословања, али и место на којем се креирају политике и трендови у овом сектору.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра (словима: двехиљадепетстотина евра), без обрачунатог пдв-а, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се искључиво баве производњом органских производа.

У циљу што боље припреме наступа излагача на овом сајму свако правно лице, ће имати могућност да учествује у онлајн радионицама, које ће се одвијати путем онлајн платформе (https://expo.pks.rs/), као и пуну експертску подршку од стране програма SIPPO Србија, у виду организовања B2B matchmaking састанака на сајму и повезивања са потенцијалним партнерима.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка, 11. новембра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: ivan.lazic@pks.rs и bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

 

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Бојана Лаловић на број телефона 011/3300 919 и 066/8751 264 или Иван Лазић на број телефона 066/8751 173.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Јавни позив
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учествовању на сајмовима