ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНТЕГРИСАНЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ „EMBEDDED WORLD“ 2024

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму интегрисане електронике „EMBEDDED WORLD“ 2024, Нирнберг, СР Немачка закљученог дана 05.10.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНТЕГРИСАНЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

EMBEDDED WORLD“ 2024, НИРНБЕРГ, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму интегрисане електронике „EMBEDDED WORLD“ 2024, који ће се одржати у Нирнбергу, СР Немачка, у периоду од 09. до 11. априла 2024. године.

„EMBEDDED WORLD 2024“  (https://www.embedded-world.de/en) је водећи сајам embeded технологија на свету и место сусрета свих значајних актера у овој индустрији. Сајам се одржава сваке године, а у 2023. години на сајму је било преко 1 000 излагача из 42 земље, такође сајам је посетило око 27.000 посетилаца. Преко 40% су били инострани посетиоци, a  учествовало је 950 компанија из 44 државе.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији чија је претежна делатност производња или пружање услуга из делатности из које је сајам.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до понедељка, 4. децембра  2023. године, а шаљу се електронском поштом на e-mail: bojana.lalovic@pks.rs и ICT@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „EMBEDDED WORLD“ 2024.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије - Бојану Лаловић  на број 011/3300-919 и 066/875-1264 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће EMBEDDED WORLD 2024

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години