ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ „HANNOVER MESSE“ 2023, ХАНОВЕР, СР НЕМАЧКА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму индустријске технологије „HANNOVER MESSE“ 2023 Хановер, СР Немачка закљученог дана 07.12.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

HANNOVER MESSE“ 2023, ХАНОВЕР, СР НЕМАЧКА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународним сајму индустријске технологије  „HANNOVER MESSE“ који се одржава у Хановеру, Немачка, у периоду од 17. до 21. априла 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„Hannover Messe“ (https://www.hannovermesse.de/en/) се одржава више од 75 година и представља водећи технолошки сајам на тржишту Европе. У 2022. години на сајму је учествовало више од 2.500  излагача док је сајам посетило преко 75.000 стручних посетилаца. Како је сајам одржан у хибридном формату, 15.000 посетилаца је учествовало у виртуелној платформи сајма. Због пандемије изазване вирусом Covid 19, сајам није одржан 2020 и 2021. године.

На сајму „Hannover Messe“ у 2023. години, Србија ће се представити са националним штандом у хали Engineered Parts & Solutions.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом, прерадом и пружањем услуга из сектора индустрије које могу бити заступљене на овом сајму.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  среде, 28. децембра 2022. године, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „HANNOVER MESSE“ 2023.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 064/0529-834 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће HANNOVER MESSE 2023

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години