ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛСКИХ КОМПОНЕНТИ И ДОБАВЉАЧА „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)"

Обавештење: Рок за подношење пријава је продужен и трајаће до 06. септембра 2023. године.

 

Развојна агенција Србије, на основу Програма интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години,  дана 16.08.2023. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛСКИХ КОМПОНЕНТИ И ДОБАВЉАЧА

"GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)", ШТУТГАРТ, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) организује наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на међународном сајму добављача „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“ који се одржава у Штутгарту, Немачка, у периоду од 05. до 07. децембра 2023. године.

„GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“ (www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com) одржава се сваке године у оквиру сајамског простора Messe Stutgart упоредо са сајмом Automotive Interiors Expo. Овај догађај представља прилику за произвођаче аутомобилских компоненти Tier 1, Tier 2 и Tier 3 да прикажу најновије технологије и производе. 

Портфолио производа који се излажу: компоненте од гуме, пластике и метала, хибридни материјали за премазивање и лепкови, системи причвршћивања, фрикциони производи, кочиони системи, лежајеви, компоненте од угљених влакана, делови мотора и мењача, каблови и склопови, расвета, електрични и електронски системи, опруге и заптивци, ковани и ливени машински обрађени делови, подсистеми и склопови и сл.

Осим излагачког дела, планирани су и састанци и панели на којима ће се дискутовати о смањењу трошкова унутар ланаца снабдевања и како понудити нова, алтернативна, исплатива решења за производњу и снабдевање.

У 2022. години на сајму, у оквиру сегмента где се представљају добављачи, учествовало је 60 излагача. Сајам је намењен професионалним посетиоцима, и то су углавном директори истраживања и развоја и директори набавки из компанија као што су: VW Group, Daimler, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, Ford Motor company, Hyundai and Toyota, Bosch, Denso and Eberspaecher и други.

Трошкове закупа простора, организације монтирања и опремања штанда сноси Агенција, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право учешћа на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва регистрована у Републици Србији која кумулативно испуњавају следеће услове:

  1. да су регистровани у АПР, најкасније до 1. јануара 2021. године;
  2. да су измирили доспеле обавезе по основу пореза и доприносa;
  3. да се баве или могу да се баве производњом директних или индиректних материјала, компоненти, подсистема или система за производе у аутомобилској индустрији;
  4. да имају имплементиран систем квалитета ISO 9001.

Као доказ о испуњености услова доставља се:

  1. копија уверења надлежног органа пореске управе о измиреним свим доспелим обавезама по основу пореза и доприноса, не старијег од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
  2. копија важећег сертификата система квалитета ISO 9001.

Уз пријаву се прилаже и следећа додатна документација:

  1. доказа о поседовању важећег сертификата IATF16949 или другог индустријског специфичног стандарда релевантног за аутомобилску индустрију – у случају да подносилац пријаве поседује (није услов за пријаву);
  2. Образац биланса стања, биланса успеха и статистичког извештаја који чине саставни део Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину, преузет из Посебног информационог система АПР, као и потврду о пријему послату од стране АПР – у случају да Редовни годишњи финансијски извештаји за 2022. годину нису објављени на АПР;
  3. Референт листа/сарадња са купцима из сектора аутомобилске индустрије (потписана и оверена од стране законског заступника подносиоца пријаве) – у слободној форми/ова референт листа може да садржи купца/е са којима подносилац пријаве има актуелну сарадњу и/или је сарадња реализована у претходном периоду – у случају да је подносилац пријаве сарађивао или сарађује са купцима из сектора аутомобилске индустрије.

Попуњену, потписану, оверену и скенирану пријаву као и доказе о испуњености услова и додатну документација потребно је доставити на e-mail адресу: sajmovi@ras.gov.rs, са назнаком „Пријава за учешће на сајму „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“, Штутгарт, Немачка“

Рок за подношење пријава је 31. август 2023. године.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 подносилаца пријава Агенција задржава право да без икаквих последица откаже наступ.

Учешће на сајму Агенција може одобрити за највише 5 подносилаца пријаве, уз могућност повећања овог броја сразмерно слободним капацитетима организатора овог сајма, а према ранг листи утврђеној применом методологије из Прилога 1  „Методологија за оцењивање и рангирање пријава за учешће на сајму „GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)“, Штутгарт, Немачка“, који чини саставни део овог јавног позива.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Развојне агенције Србије – Оља Павловић, путем e mail-a: olja.pavlovic@ras.gov.rs или контактом на број телефона: 011/3398-809.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPLIERS EXPO 2023 (GACS)

3. Прилог 1 - Методологија за оцењивање и рангирање пријава за учешће на сајму