ЈАВНИ ПОЗИВ - SIAL 2024

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „SIAL 2024“ Париз, Француска закљученог дана 26.01.2024. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

SIAL ПАРИЗ, ФРАНЦУСКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на једном од најзначајнијих међународних сајмова прехрамбене индустрије „SIAL“ који се одржава у Паризу, Француска, у периоду од 19. до 23. октобра 2024. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„SIAL“ (www.sialparis.com) је водећи међународни сајам из области прехрамбене индустрије на тржишту Француске и Европске Уније који се одржава сваке друге године. У 2022. години на сајму је учествовало више од 7.000 излагача из 127 земаља. Сајам је посетило преко 400.000 стручних посетилаца.

На сајму „SIAL 2024“ Србија ће се представити са два штанда и то у две хале: у хали готових производа и у хали замрзнутих производа.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка, 23. фебруара 2024. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „SIAL 2024“.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откажу наступ.

У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава који испуњавају услов за излагање на сајму, у односу на добијену квадратуру штанда, селекција и рангирање пријављених компанија ће се вршити по следећем бодовању

 

 

Критеријум

Бодови

1

Раст оствареног извоза у 2023. години у односу на 2021. годину

0<2% - 1 бод

2<5% - 3 бода

5<7 % –  5 бодова

7<10% - 10 бодова

од 10% и више - 20 бодова

2

Повећање броја запослених у 2023. години у односу на 2021. годину

10 и више – 10 бодова

5 -10 – 5 бодова

1-5 – 3 бода

0 – 0 бодова

3

Пласиран нови производ у претходне три године

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

4

Поседовање потребних сертификата и стандарда

(за компанију и за производе)

0 сертификата - 0 бодова

до 2 сертификата - 5 бодова

од 2 до 5 сертификата - 10 бодова

5 и више сертификата – 20 бодова

5

Број наступа на сајмовима у организацији Коморе и Агенције

0 наступа - 20 бодова

до 2 наступа - 10 бодова

од 2 до 5 наступа - 5 бодова

5 и више наступа – 0 бодова

6

Велико предузеће

Средње предузеће

Предузетник, микро и мало предузеће

0 бодова

10 бодова

20 бодова

 

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму и бодовања у случају пријављивања већег броја привредних субјеката.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава - SIAL 2024 - готови производи

3. Пријава - SIAL 2024 - замрзнути производи

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години