ЈАВНИ ПОЗИВ - PROWINE SHANGHAI 2024

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму вина и алкохолних пића „PROWINE SHANGHAI“ 2024, Шангај, НР Кина закљученог дана 10.04.2024. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

PROWINE SHANGHAI“ 2024, ШАНГАЈ, НР КИНА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму вина и алкохолних пића  PROWINE SHANGHAI“ 2024, који ће се одржати у Шангају, НР Кина, у периоду од 12. до 14. новембра 2024. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

PROWINE SHANGHAI” је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби вина и алкохолних пића у Кини, на коjoj се сусрећу представници водећих произвођача, дистрибутера, купаца и малопродајних ланаца. Сајам се одржава од 2013. године и стекао је значајну репутацију као водећи сајам у овој области у Азији.  Сајам годишње посети око 20 хиљада посетилаца, који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 800 излагача из 39 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом и прерадом вина и алкохолних пића.  

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка, 24. маја 2024. године до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам PROWINE SHANGHAI 2024.

У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • Висине оствареног извоза у 2023. години
  • Броја запослених
  • Годишње производње боца у претходне две године (2022. и 2023. година)
  • Присуство на тржишту НР Кине у претходне две године

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 066/875-1279 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава - PROWINE SHANGHAI

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години