VESTI

PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE

Jan 25, 2024

 

POZIV NA PREZENTACIJU

PROGRAMA PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA


Četvrtak, 01. februar 2024. godine, 12:00 – 13:00 časova
Rok za registraciju - 31. januar 2024. godine
Microsoft Teams platforma

 

Razvojna agencija Srbije poziva zainteresovana privredna društva registrovana u Republici Srbiji, a koja posluju sa multinacionalnim kompanijama, njihovim dobavljačima ili su u postupku uspostavljanja saradnje sa MNK, da se prijave na prezentaciju Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK.

Prezentacija Programa sprovodi se u cilju upoznavanja predstavnika kompanija sa mogućnostima koje ovaj program podrške nudi.  

RAS godinama unazad, kroz stručnu i finansijsku podršku, ulaže napore u cilju unapređenja poslovnih kapaciteta lokalnih dobavljača. Višegodišnje iskustvo u sprovođenju Programa podrške potvrđuje da povezivanje lokalnih kompanija sa MNK i uspostavljanje dugoročne saradnje utiče na stabilnost svih segmenata poslovanja, rast obima poslovanja, rast poslovnih prihoda, smanjenje troškova proizvodnje, dok uvođenje strateškog poslovanja u cilju prilagođavanja zahtevima klijenata, doprinosi poboljšanju poslovanja, inovacijama i modernizaciji.

Program RAS baziran je na najboljim iskustvima implementacije srodnih programskih aktivnosti u zemljama Zapadne i Centralne Evrope i kontinuirano se unapređuje uz podršku Svetske banke (Međunarodne finansijske korporacije – IFC).

Javni poziv otvoren je do 04. marta 2024. godine, a više informacija o Programu možete pronaći na stranici RAS.

 

Vreme i mesto održavanja:

Četvrtak, 01. februar 2024, 12:00-13:00 časova, Microsoft Teams platforma

 

Prijava:

Registracija za učešće na prezentaciji vrši se slanjem prijave na e-mail: olja.pavlovic@ras.gov.rs (nakon registracije dobićete mail sa potvrdom prijave i linkom za pristupanje online prezentaciji).

U okviru prezentacije odgovaraćemo i na unapred postavljena pitanja, koja možete poslati prilikom prijavljivanja.

 

Napomena:

Planirano je da se prezentacija Programa održi u više različitih termina do zatvaranja Javnog poziva. Zainteresovana privredna društva se o detaljima, terminima održavanja i načinu prijavljivanja mogu informisati putem LinkedIn profila Razvojne agencije Srbije.