JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „GULFOOD“ 2024, DUBAI, UAE

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „GULFOOD“ 2024 Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, zaključenog dana 07.07.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

„GULFOOD“ 2024, DUBAI, UAE

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije „GULFOOD“ 2024, koji će se održati u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, u periodu od 19. do 23. februara 2024. godine.

Na sajmu „GULFOOD“ 2024, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe u jednoj od glavnih hala Trade Centre Arena & Sheikh Saeed Halls, na nacionalnom štandu Srbije. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„GULFOOD“ (http://www.gulfood.com) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam se prostire na 100.000m², a godišnje ga poseti preko 70.000 posetilaca iz oko 160 zemalja koji su 2023. godini imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom preko 5.000 izlagača iz 125 zemalja, predstavljenih u 7 sektora.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Od ove godine sajam ne dozvoljava proizvođačima konditorskih proizvoda (slatkiši, bomboni, karamele, žvake, žele, mančmelou, nugat, praline, kakao, čokolada i čokoladni proizvodi) da izlažu svoje proizvode.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do ponedeljka, 25. septembra 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „GULFOOD“ 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup.

U slučaju prijavljivanja većeg broja podnosioca prijava koji ispunjavaju uslov za izlaganje na sajmu, u odnosu na dobijenu kvadraturu štanda, selekcija i rangiranje prijavljenih kompanija će se vršiti po sledećem bodovanju

 

Kriterijum

Bodovi

1.

Rast ostvarenog izvoza u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu 

0<2% - 1 bod

2<5% - 3 boda

5<7 % - 5 bodova

7<10% - 10 bodova

od 10% i više - 20 bodova

2.

Povećanje broja zaposlenih u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu

10 i više – 10 bodova

5 - 10 – 5 bodova

1 - 5 – 3 boda

0 – 0 bodova

3.

Plasiran novi proizvod u prethodne tri godine

Da – 10 bodova

Ne – 0 bodova

4.

Posedovanje potrebnih sertifikata i standarda

(za kompaniju i za proizvode)    

0 sertifikata - 0 bodova

do 2 sertifikata - 5 bodova

od 2 do 5 sertifikata - 10 bodova

5 i više sertifikata - 20 bodova

5.

Broj nastupa na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije

0 nastupa - 20 bodova

do 2 nastupa - 10 bodova

od 2 do 5 nastupa - 5 bodova

5 i više nastupa - 0 bodova

6.

Veliko preduzeće

Srednje preduzeće

Preduzetnik, mikro i malo preduzeće

0 bodova

10 bodova

20 bodova

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu i bodovanja u slučaju prijavljivanja većeg broja privrednih subjekata.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - GULFOOD 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini