VESTI

8. Međunarodni forum o saradnji - Uloga standardizovane uloge mentoringa u unapređenju performansi MSP

Nov 06, 2023

PANEL 1

„Uloga standardizovane uloge mentoringa u unapređenju performansi malih i srednjih preduzeća“

8. Međunarodni forum o saradnji u Nišu

2. novembar 2023. godine

 

Menadžer Projekta RAS-JICA iz Razvojne agencije Srbije, ujedno i moderator panela Ana Žegarac, u uvodnom delu je istakla zahvalnost i izrazila želju da izuzetno uspešna saradnja sa japanskom Vladom i kolegama iz Japana bude nastavljena i u narednim decenijama. Dugogodišnja saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), kako je saradnja kroz program mentoringa promenila poslovanje firmi, ali i kako je ta saradnja gradila mentore, da li je za kompanije važnija finansijska ili nefinansijska podrška i kako će se dalje razvijati mentoring program na Zapadnom Balkanu, samo su neka od pitanja na koja su odgovorili panelisti u dinamičnom i interaktivnom razgovoru.

Hađime Fukuda, zamenik šefa Kancelarije  JICA Balkan Office rekao je da je japanska Vlada ovaj program pokrenula kao podršku društvenom i ekonomskom razvoju regiona. Projekat ima za cilj uspostavljanje standarizovanog mentoringa iz Srbije kroz region Zapadnog Balkana. U svom izlaganju, između ostalog naglasio je sličnost zahteva i potreba japanskih i preduzeća na zapadnom Balkanu , za mentoringom kao efikasnim instrumentom podrške. Akcenat je takođe stavio i na nastavak uspešne saradnje sa institucijama i organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana.

Šinjićiro Kato, JICA ekspert za MSP Projekat, istakao je  da će mentoring program biti regionalni brend. On je naglasio da je cilj da se 17 godina iskustva mentoring programa u Srbiji podeli sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana i da je fokus na tome da se uspostavi standardizovani sistem mentoringa u Regionu.

Mićo Stanojević, je kao predstavnik Projekta RARS iz Banja Luke ali i kao mentor, naveo da je važno da se kod implementacije mentoring programa čuje glas korisnika i da preduzeća u Republici Srpskoj očekuju stalno povećanje kvaliteta mentoringa. Stanojević je dodao  da je mentoring program u Republici Srpskoj do sada bio fokusiran na proizvodne firme koja kreiraju nova radna mesta.

Slobodan Mitić iz leskovačke kompanije DDM Metaling rekao je da iskustvo njegove firme u mentoring programu pokazalo da su mentori svojim dolaskom doneli nove alate kojima se unapređuje poslovanje. Ujedno je naglasio da predložene promene nije dovoljno samo implementirati već je naglasio da istrajnost u njihovoj primeni posebno važna. Novu energiju i momentum koji mentori pružaju treba što pre iskoristiti i ne odlagati promene, jer su najbolji efekti onda kada su predlozi primenjeni odmah. Mitić je posebno istakao izuzetnu saradnju i  ovom prilikom izrazio zahvalnost mentorima iz Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac.

Dragana Belenzada, direktor i mentor Centra RJP Leskovac, rekla je da se u praksi pokazalo koliko je odgovornost mentora velika kada je saradnja sa firmama u pitanju i da toga uvek treba biti svestan, a da porast broja firmi koje se prijavljuju pokazuje da je mentoring program sve bolji, ali da taj uspeh nije postignut preko noći.

Ona je naglasila da je za mentora važno da u kompaniji sa kojom sarađuje kreira dobru atmosferu, kako bi saradnja bila što uspešnija. Takođe je navela i važnost uloge srpskih trenera za mentore i instruktora za trening na poslu koji, zajedno sa timom RAS i japanskim ekspertima unapređuju standardizovani sistem mentoringa.

Slobodan Mitić, direktor Jugosistema iz Niša rekao je da se njegova kompanija nekoliko puta vraćala u mentoring program što pokazuje koliko je ovaj program koristan za poslovanje te firme. Mitić je rekao da  je mentoring posebno koristan za kompanije u kojima nisu odvojene funkcije upravljanja i vlasništva jer im omogućava da otpočnu proces razvoja menadžmenta, upravljanja ljudima. Naveo je  i da ne bi favorizovao finansijsku u odnosu na nefinansijsku podršku preduzećima. On se zahvalio, Japanu, Razvojnoj agenciji Srbije i regionalnim razvojnim agencijama na podršci koju pružaju firmama.

Ivan Babić, mentor iz Republike Srpske rekao je da je uvođenje mentoringa jedan od najznačajnijih oblika nefinansijske podrške. Ipak, s obzirom da je mentoring u Republici Srpskoj tek u povoju, suočavaju se sa tim da privrednicima moraju detaljno da objasne zašto je ovaj program važan za njih i kako funkcioniše. On je istakao da su prvi koraci napravljeni i da je jasno da mentoring za firme može biti izuzetno koristan, jer, na primer, većina firmi sa kojima su započeli saradnju nisu imale postavljene ciljeve i viziju razvoja za narednih 5 godina.