ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА „FRUIT LOGISTICA“ 2020

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT LOGISTICA“ 2020, Берлин, Немачка, закљученог дана 14.10.2019. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.08.2019. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА

FRUIT LOGISTICA“ 2020, БЕРЛИН, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије уз подршку USAID Пројекта за конкурентну привреду, у циљу подршке и промоције извоза, организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије „FRUIT LOGISTICA“ 2020, који ће се одржати у Берлину, Немачка, у периоду од 05. до 07. фебруара 2020. године.

На сајму „FRUIT LOGISTICA“ 2020, српскe компаније представиће своје производне програме, на националном штанду површине 124м2, у хали Б. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„FRUIT LOGISTICA“ (www.fruitlogistica.com) је једна од највећих међународних сајмова произвођача свежег воћа и поврћа на свету који се сваке године одржава у Берлину, Немачка. У 2019. на сајму је излагало 3.276 излагача из 90 земаља. Сајам је посетило преко 78.000 посетилаца из 138 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом свежег воћа и поврћа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 01. новембра  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије –  Нина Мирковић на број 011/3625 145 и 064/0529 834 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 или 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст позива за учешће на сајму

2. Образац 1 - Пријава за сајам

3. Правила о учествовању на сајму