ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ "PRODEXPO“ 2020

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије "PRODEXPO“ 2020 Москва, Руска Федерација закљученог дана 11.10.2019. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.08.2019. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

PRODEXPO“ 2020, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије „PRODEXPO“ 2020, који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 10. до 14. фебруара 2020. године.

На сајму „PRODEXPO“ 2020, српскe компаније из прехрамбеног сектора представиће своје производне програме на националном штанду Србије, у павиљону 2 , хали 3, број штанда 23C50, површине 124 m2.. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/) је један од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у Русији и Источној Европи, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам годишње посети преко 60 хиљада посетилаца из око 100 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 2.300 излагача из 65 земаља и 31 националних експозиција земаља Европе, Азије, Африке, Америке и Аустралије.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом органских производа.  

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 01. новембра  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

 

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије –  Зорана Делић на број 011/3304 540 и 066/8751 207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 или 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Образац 1 - Пријава за учешће

3. Правила о учествовању на сајму