ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „GULFOOD“ 2020

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „GULFOOD“2020 Дубаи, Уједињени Арапски Емирати закљученог дана 11.10.2019. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.08.2019. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

GULFOOD“ 2020, ДУБАИ, УАЕ

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије „GULFOOD“ 2020, који ће се одржати у Дубаију, Уједињени Арапски Емирати, у периоду од 16. до 20. фебруара 2020. године.

На сајму „GULFOOD“ 2020, српскe компаније из прехрамбеног сектора представиће своје производне програме на у једној од главних хала Trade Centre Arena & Sheikh Saeed Halls, на националном штанду површине 108м2. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„GULFOOD“ (www.gulfood.com) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у УАЕ и региону Голфа, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам се простире на 100.000м2, а годишње га посети годишње посети преко 95.000 посетилаца из око 100 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 5.000 излагача у 8 сектора.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа изузев кондиторских производа. Од ове године сајам не дозвољава да произвођачи кондиторских производа излажу своје производе на овом сајму.  

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 01. новембра  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије –  Зорана Делић на број 011/3304 540 и 066/8751 207 или Развојне агенције Србије – Наталија Терзић на број 011/3398-644 или 069/3397-902.

 

Пратећа документација:

1. Позив за учешће на сајму

2. Образац 1 - Пријава за сајам

3. Правила о учествовању на сајму