Година предузетништва 2016

Година предузетништва 2016

 

Година предузетништва 2016 је велики пакет различитих програма државе чији је циљ да се ојачају предузетничке снаге, помогне предузетницима који почињу посао или су га, до одређеног нивоа, већ развили и пружи финансијски и нефинансијски ослонац за дугорочни развој предузетничког духа.

Стратешко опредељење Владе Србије је развој конкурентне привреде која, као и све развијене и успешне економије модерног света, почива на идејама приватне иницијативе, предузетничког духа и друштвеног консензуса о важној улози државе и читавог друштва у подстицању таквих вредности и дугорочних политика.  

Због тога је 2016. година, са становишта државе, проглашена Годином предузетништва. Током ове године биће паралелно спроведени врло конкретни пакети помоћи приватном сектору заснованом на предузетничком приступу, али и вођена стратешка акција покретања таласа најширег друштвеног напора за инаугурисање принципа предузетништва као начина мишљења у економији, образовању, култури, државним политикама и свим најзначајнијим друштвеним процесима.

 

Програм финансијске подршке онима који почињу пословање

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна финансијска подршка за различите облике започињања приватног посла. Једна од идеја Године предузетништва је да створи посебан механизам да део обезбеђених средстава добију и они који имају идеју за профитабилан бизнис и чија је основна гаранција за успех посла у самом квалитету идеје и плана који имају, а не у драматично строго постављеним условима и обезбеђењима.

Програме претражите ОВДЕ

 

Програми нефинансијске подршке за почетак пословања 

Програми које овде можете претраживати креирани су тако да пружају онима који почињу пословање различите врсте стручне и саветодавне помоћи које ће им тај подухват учинити лакшим. Програми подразумевају конкретне обуке, менторинг, подучавање за израду бизнис планова и других корака у конкретизацији основне идеје за посао, пројекте ученичких компанија и програме помоћи локалним самоуправама у вођењу омладинских политика.

Програме претражите ОВДЕ

 

 

Унапређење пословање

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде. Програми су осмишљени тако да олакшају успостављање квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца вредности, ланаца добављача, омогуће лакши приступ финансирању, повећају квалитет радне снаге, опреме, знања и вештина у управљању. Програми нефинансијске и финансијске подршке у фази раста и развоја начелно су подељени у пакете који се тичу или су претежно усмерени на подстицај унаређења пословања, инвестиција, извоза и иновација.

Програме претражите ОВДЕ

 

 

Инвестиције

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде. Програми су осмишљени тако да олакшају успостављање квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца вредности, ланаца добављача, омогуће лакши приступ финансирању, повећају квалитет радне снаге, опреме, знања и вештина у управљању.

Програме претражите ОВДЕ

 

 

Извоз

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде. Програми су осмишљени тако да олакшају успостављање квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца вредности, ланаца добављача, омогуће лакши приступ финансирању, повећају квалитет радне снаге, опреме, знања и вештина у управљању. 

Програме претражите ОВДЕ

 

 

Иновације

Програми које овде можете претраживати намењени су онима којима је потребна подршка за раст и развој послова које већ воде. Програми су осмишљени тако да олакшају успостављање квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца вредности, ланаца добављача, омогуће лакши приступ финансирању, повећају квалитет радне снаге, опреме, знања и вештина у управљању. 

Програме претражите ОВДЕ

 


Оквирни програм едукације за 2016 – Годину предузетништва погледајте ОВДЕ

 

Оквирни план промотивних догађаја за 2016- Годину предузетништва погледајте ОВДЕ