25. Међународни привредни сајам у Тирани

RAS-PrivKomora.jpg

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, у складу са Правилником о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00- 1/2016-01 од 25.11.2016. године и Правилником о изменама Правилника о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 27.02.2017. године, донетим од стране Управног одбора Развојне агенције Србије, заједнички објављују


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА 25. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У ТИРАНИ АЛБАНИЈА


Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије у циљу подршке и промоције извоза, организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 25. Међународном сајму привреде у Тирани, који се одржава у периоду од 21. до 24. новембра 2018. године у Албанији.

За српску привреду Албанија је тржиште са значајном перспективом где наша привреда бележи вишегодишњи суфицит у размени, са константним растом робне размене. Тржиште Албаније је недовољно покривено, односно могућности пласмана наших производа су знатно веће и ово је добра прилика да наши извозници представе своје производне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Албаније и излагачима из других земаља.

Међународни сајам привреде у Тирани је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Албанији која ће окупити излагаче из више од 20 земаља. Прошле године сајам је посетило преко 20.000 посетилаца. Будући да је овај сајам по профилу општи, представиће се производи из металске и грађевинарске индустрије, пољопривредне и прехрамбене области, најновија достигнућа из аутомобилске индустрије, области високих технологија, као и у сектору услуга од банкарства до туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.090,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре. У цену партиципације укључен је и транспорт и шпедиција експоната, као и коришћење преводилаца (албанско-српски) током трајања сајма.

Излагачи самостално сносе трошкове пута и смештаја.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса примаће се до петка 19. октобар до 16:30 часова, а шаљу се електронском поштом на е-mail: region@pks.rs.

Оригинал Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за регионалну сарадњу и Коморски инвестициони форум (за Марка Мандића).

У случају да се на јавни позив пријави мање од 15 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откажу наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 35 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Коморе или Агенције,
  • броја наступа на сајму у организацији Коморе или Агенције,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За додатне информације контакт особе су Александар Радовановић, руководилац Центра за регионалну сарадњу и КИФ (066/875-1248; aleksandar.radovanovic@pks.rs) и Марко Мандић, самостални саветник у Центру за регионалну сарадњу и КИФ (066/875-1259; marko.mandic@pks.rs).

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму

Пријава за сајам

Правила о учествовању на сајму