КИНЕСКИ МЕЂУНАРОДНИ УВОЗНИ САЈAM „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO-CIIE“, ШАНГАЈ, НР КИНА

RAS-PrivKomora.jpg ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO-CIIE“, ШАНГАЈ, НР КИНА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије уз пoдршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација, организују наступ домаћих привредника на Кинеском међународном увозном сајму/China International Import EXPO-CIIE, који ће се одржати од 05. до 10. новембра 2018. године, у Шангауј, НР Кина.

„China International Import EXPO-CIIE“ (www.neccsh.com), чији су организатори Влада Народне Републике Кине и Кинески међународни увозно-извозни биро (China International Import Export Bureau, одржава се у циљу подстицања увоза стране робе и услуга у Кину, а у складу са настојањем Кине да промовише глобализацију и отвореност тржишта. Од овог сајма се очекује да буде платформа на којој би земље учеснице представиле своје економске потенцијале и добиле прилику да остваре контакте са кинеским партнерима.

Очекује са учешће представника више од 100 земаља и региона, као и 150.000 професионалних купаца из Кине и других земаља.

На сајму „China International Import EXPO-CIIE“ 2018. године, српски произвођачи из области прехрамбене индустрије ће се представити са својим производима на националном штанду површине 54 m2.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења регистрована у Републици Србији, која се баве производњом готових и полуготових производа из области прехрамбене индустрије.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава, као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до среде, 18. јула 2018. године до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: milanka.stojakovic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У оквиру националног штанда може да излаже највише 6 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Коморе,
  • броја наступа на сајму у организацији Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори.

За све неопходне информације можете контактирати представникa Привредне коморе Србије; Миланка Стојаковић; milanka.stojakovic@pks.rs; 011/3300-920, 066/875-1206

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму China International Import - EXPO-CIIE

Правила о учествовању на сајму

Пријава за сајам