„PRODEXPO“ 2019, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 25.11.2016. godine i Pravilnikom o izmenama Pravilnika o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 27.02.2017. godine, donetim od strane Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
„PRODEXPO“ 2019, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije u cilju podrške i promocije izvoza, organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda „PRODEXPO“ koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 11. do 15. februara 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i organizuju plasman na nova tržišta, kao i da unaprede postojeće i ostvare nove poslovne kontakte. Tradicionalno učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi prehrambenih proizvoda u Rusiji, regionu Zajednice nezavisnih država i šire, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u Rusiji i Istočnoj Evropi, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti preko 60 hiljada posetilaca iz oko 100 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 2.300 izlagača iz 65 zemalja i 31 nacionalnih ekspozicija zemalja Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije.

Na sajmu „PRODEXPO“ 2019. godine, Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima u paviljonu 2, hali 3 na nacionalnom štandu površine 122m2.
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih i polugotovih proizvoda iz oblasti prehrambene industrije.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 26. oktobra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs i jovanka.calina@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja za Jovanku Ćalina.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkažu nastup. U okviru nacionalnog štanda može da izlaže najviše 15 izlagača. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Komore ili Agencije,
  • broja nastupa na sajmu u organizaciji Komore ili Agencije,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete da kontaktirate Zoranu Delić, iz Privredne komore Srbije na broj 011/ 3304 540, 0668751207.

Prateća dokumentacija:

Poziv za učešće na sajmu

Prijava za sajam

Pravila o učestvovanju na sajmu