Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 25.11.2016. godine i Pravilnikom o izmenama Pravilnika o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 27.02.2017. godine, donetim od strane Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA
„PROWEIN“ 2019, DIZELDORF, NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u cilju podrške i promocije izvoza, organizuju nastupa srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića „PROWEIN“ 2018, koji će se održati u Dizeldorfu, Nemačka, u periodu od 17. do 19. marta 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi vina i alkoholnih pića u Evropi, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu.

„PROWEIN“ (www.prowein.com) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Evropi, na kojoj se susreću distributeri i predstavnici vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti preko 60 hiljada posetilaca iz 133 zemalja, od čega su 94% stučni posetioci, koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 6.870 izlagača iz 64 zemalja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom i preradom grožđa.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do srede, 07. novembra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs i milada.lukesevic@pks.rs.
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U okviru nacionalnog štanda može da izlaže najviše 10 izlagača. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Jovanku Ćalina na broj 011/3304-575 ili Miladu Lukešević na broj 011/3300-989.


Prateća dokumentacija:

Poziv za učešće na sajmu PROWIEN
Pravila o učestvovanju na sajmu
Prijava za sajam