JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA „FRUIT LOGISTICA“ 2020

 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu svežeg voća i povrća „FRUIT LOGISTICA“ 2020, Berlin, Nemačka, zaključenog dana 14.10.2019. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.08.2019. godine, zajednički objavljuju
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
„FRUIT LOGISTICA“ 2020, BERLIN, NEMAČKA
 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu, u cilju podrške i promocije izvoza, organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije „FRUIT LOGISTICA“ 2020, koji će se održati u Berlinu, Nemačka, u periodu od 05. do 07. februara 2020. godine.
 
Na sajmu „FRUIT LOGISTICA“ 2020, srpske kompanije predstaviće svoje proizvodne programe, na nacionalnom štandu površine 124m2, u hali B. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.
 
„FRUIT LOGISTICA“ (www.fruitlogistica.com) je jedna od najvećih međunarodnih sajmova proizvođača svežeg voća i povrća na svetu koji se svake godine održava u Berlinu, Nemačka. U 2019. na sajmu je izlagalo 3.276 izlagača iz 90 zemalja. Sajam je posetilo preko 78.000 posetilaca iz 138 zemalja. 
 
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.
 
Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 
 
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom svežeg voća i povrća. 
 
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 01. novembra  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs 
 
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.
 
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
 
  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave
 
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   
 
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije –  Nina Mirković na broj 011/3625 145 i 064/0529 834 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621. 
 
 
Prateća dokumentacija: