Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, у складу са Правилником о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 25.11.2016. године и Правилником о изменама Правилника о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 27.02.2017. године, донетим од стране Управног одбора Развојне агенције Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
„PRODEXPO“ 2019, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије у циљу подршке и промоције извоза, организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбених производа „PRODEXPO“ који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 11. до 15. фебруара 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и организују пласман на нова тржишта, као и да унапреде постојеће и остваре нове пословне контакте. Традиционално учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби прехрамбених производа у Русији, региону Заједнице независних држава и шире, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у Русији и Источној Европи, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам годишње посети преко 60 хиљада посетилаца из око 100 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 2.300 излагача из 65 земаља и 31 националних експозиција земаља Европе, Азије, Африке, Америке и Аустралије.

На сајму „PRODEXPO“ 2019. године, Србија ће се представити са својим производима у павиљону 2, хали 3 на националном штанду површине 122m2.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења регистрована у Републици Србији која се баве производњом готових и полуготових производа из области прехрамбене индустрије.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка 26. октобра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs и jovanka.calina@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откажу наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 15 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Коморе или Агенције,
  • броја наступа на сајму у организацији Коморе или Агенције,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете да контактирате Зорану Делић, из Привредне коморе Србије на број 011/ 3304 540, 0668751207.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму

Пријава за сајам

Правила о учествовању на сајму