Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, у складу са Правилником о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 25.11.2016. године и Правилником о изменама Правилника о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 27.02.2017. године, донетим од стране Управног одбора Развојне агенције Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
„GULFOOD“ 2019, ДУБАИ, УАЕ

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије у циљу подршке и промоције извоза, организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбених производа „GULFOOD“ који ће се одржати у Дубаију, УАЕ, у периоду од 17. до 21. фебруара 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и организују пласман на нова тржишта, као и да унапреде постојеће и остваре нове пословне контакте. Учешће српских компанија на једној од најугледнијих и најзначајнијих међународних изложби прехрамбених производа у УАЕ и региону Голфа, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„GULFOOD“ (www.gulfood.com) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у УАЕ и региону Голфа, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутери и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам се простире на 100.000м², а годишње га посети преко 95.000 посетилаца из око 100 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 5.000 излагача у 8 сектора.

На сајму „GULFOOD“ 2019. године, Србија ће се представити са својим производима у једној од главних хала Trade Centre Arena & Sheikh Saeed Halls, на националном штанду површине 60m2.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења регистрована у Републици Србији која се баве производњом готових и полуготових производа из области прехрамбене индустрије.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка 26. октобра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs и saska.biorcevic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 10 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Коморе или Агенције,
  • броја наступа на сајму у организацији Коморе или Агенције,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете да контактирате представнике Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540; 0668751207 или Сашку Биорчевић на број 011/3300989, 0668751278.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму

Пријава за сајам

Правила о учествовању на сајму