Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, у складу са Правилником о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 25.11.2016. године и Правилником о изменама Правилника о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 27.02.2017. године, донетим од стране Управног одбора Развојне агенције Србије, заједнички објављују


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
„PROWEIN“ 2019, ДИЗEЛДOРФ, НEMAЧКA


Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у циљу подршке и промоције извоза, организуjу наступа српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму вина и алкохолних пића „PROWEIN“ 2018, који ће се одржати у Дизелдорфу, Немачка, у периоду од 17. до 19. марта 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте. Учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби вина и алкохолних пића у Европи, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„PROWEIN“ (www.prowein.com) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби вина и алкохолних пића у Европи, на коjoj се сусрећу дистрибутери и представници водећих малопродајних ланаца. Сајам годишње посети преко 60 хиљада посетилаца из 133 земаља, од чега су 94% стучни посетиоци, који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 6.870 излагача из 64 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења регистрована у Републици Србији која се баве производњом и прерадом грожђа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до среде, 07. новембра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs и milada.lukesevic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 10 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  •  висине оствареног извоза у претходној години,
  •  успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  •  постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  •  времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Јованку Ћалина на број 011/3304-575 или Миладу Лукешевић на број 011/3300-989.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму PROWIEN

Правила о учествовању на сајму

Пријава за сајам