Подршка предузетништву

 • Европска мрежа предузетништва (ЕЕН)
 • Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана
 • Развој електронског пословања

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН - Ентерприсе Еуропе Нетwорк)

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе (у вези са свим аспектима права интелектуалне својине, расположивим средствима ЕУ, могућностима повећања конкурентности, иновативности и трансфера технологија МСП на европском нивоу кроз промовисање иновативних решења). ЕЕН мрежу чини 101 конзорцијум са 600 умрежених партнера (универзитети, привредне коморе, агенције, институти). У периоду 2014-2020 ЕЕН ће се спроводити у оквиру ЕУ програма – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа. Европска мрежа предузетништва у Србији (Ентерприсе Еуропе Нетwорк / Сербиа) је пројекат одобрен од стране Европске комисије у склопу Програма за конкурентност и иновације ЕУ (ЦИП). На челу пројекта налази се Конзорцијум који чине представници институција које реализују овај пројекат, као и представници институција посматрача пројекта. Институције у улози реализатора су: Развојна агенција Србије, као координатор, као и Универзитети у Новом Саду, Београду и Нишу, Институт Михаило Пупин и Привредна комора Србије, као партнери на пројекту. Посматрачи Пројекта су: Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларија за европске интеграције.

Услуге Европске мреже предузетништва су:

 • Пружање информација о директивама европских прописа и препорука, могућностима које нуди тржиште Европске уније, тржиштима других земаља које су укључене у ЕЕН мрежу, могућностима за успостављање пословне сарадње, програмима и фондовима ЕУ намењеним микро, малим и средњим предузећима,
 • Посредовање у трансферу нових технологија и знања,
 • Промовисање вашег предузећа и проналажење партнера на иностраном тржишту,
 • Стимулација микро, малих и средњих предузећа да иновирају и тиме буду конкурентнија на тржишту.

Да бисте се прикључили мрежи, неопходно је да попуните један од наведених формулара:

 1. БЦД Форм (Бусинесс Цооператион Датабасе) - уколико желите да остварите пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније
 2. Трансфер Оффер Форм - уколико имате технологију коју желите да понудите
 3. Трансфер Реqуест Форм – уколико сте у потрази за новом технологијом

и ми ћемо за вас да пронађемо партнера у земљама са којима желите да остварите директан контакт.

 

База пословне сарадње (BCD – Business Cooperation Database)

 • Највећа база понуде и тражње пословних партнера из Европе,
 • Око 600 чланица мреже свакодневно ради на повезивању компанија које имају профил у бази,
 • Компаније су представљене у форми анонимних профила, те су сви подаци заштићени.

  Како користити ову услугу:

 • Потребно је попунити формулар за Базу пословне сарадње који можете наћи на интернет страници een-srbija.rs или га потражити од партнера у мрежи,
 • Препоручујемо попуњавање  профила на енглеском језику због стручне терминологије, али исти може бити попуњен и на српском језику,
 • Попуњен формулар доставити било ком партнеру у мрежи,
 • Партнер коме сте доставили попуњен формулар дужан је да ваш профил постави у Базу, обавештава вас о страним компанијама заинтересованим за ваш профил и периодично вам доставља профиле који одговарају вашим захтевима за сарадњу,
 • Након што се ваш профил упари са другим одговарајућим профилом, размењују се контакти ваше компаније и заинтересоване стране компаније, чиме ступате у директну комуникацију.

 

Међународни пословни сусрети:

 • Догађаји су засновани на концепту директног повезивања компанија путем организације унапред заказаних кратких састанака (б2б „бусинесс 2 бусинесс“),
 • Компаније се унапред пријављују за учешће, а списак учесника и њихових профила је доступан све време на интернет страници мреже,
 • Компаније саме бирају с ким ће се састати на догађају, док је организација и логистика препуштена партнерима у мрежи,
 • Пословни сусрети се најчешће организују у оквиру великих сајмова и скупова.

  Како користити ову услугу:

 • Погледајте списак најављених догађаја на: enterprise-europe-network.ec.europa.eu,
 • Обавестите било ког партнера у мрежи да сте заинтересовани за учешће на неком догађају,
 • Попуните регистрациони формулар на интернету или затражите од партнера у мрежи да вам пошаљу формулар у електронској или штампаној форми,
 • Пратите пријаву компанија на интернет страници догађаја и назначите с којим компанијама желите да остварите контакт,
 • Пре самог догађаја, организатори ће вам послати план уговорених састанака,
 • Партнери у мрежи пружиће вам помоћ у свим фазама пријаве и учешћа.

 

Посете компанијама у иностранству:

 • Основни циљ посета компанијама у иностранству јесте пословно повезивање и пренос знања, искуства и технологије,
 • Осим разговора са представницима компанија домаћина, посете могу обухватити и обилазак њихових производних капацитета,
 • Партнери у мрежи у сарадњи са члановима мреже из других европских држава организују посете и пружају компанијама логистичку подршку за време посете.

  Како користити ову услугу:

 • Заинтересоване компаније могу се јавити партнерима у мрежи са иницијативом да се организује посета страним компанијама из одређеног сектора,
 • Чланице мреже из Србије и иностранства договарају могућност организовања посете, као и њене услове.

 

Услови за коришћење услуга Европске мреже предузетништва:

 • Услуге пословне сарадње су бесплатне;
 • Ангажовање партнера у Европској мрежи предузетништва у Србији финансира Европска унија кроз Оквирни програм за конкурентност и иновације (ЦИП) и Национална агенција за регионални развој;
 • Трошкови учешћа на догађајима у иностранству прописују сами организатори из земље у којој се догађај организује. Уколико постоје, те трошкове сносе компаније учеснице;
 • Путне трошкова, трошкове смештаја и дневница и друге трошкове учествовања на догађају сносе компаније учеснице.

 

Деловањем Европске мреже предузетништва у Србији микро, мала и средња предузећа и предузетници у позицији су да добију информације о условима за улазак на тржиште Европске уније (релевантни закони, директиве и др), приликама за извоз, јавним набавкама, новим технологијама, потенцијалним партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквирним програмима Европске уније, као и да са једног места имају приступ новим технологијама. Праве информације и права информативна решења за проблеме микро, малих и средњих предузећа ће допринети развоју сектора ММСП и његовом развоју на данашњим динамичним и отвореним тржиштима.  

Више информација:  www.een-srbija.rs  

Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана

Пројекат је настао као наставак сарадње између Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу на реализацији пројекта „Институционализација менторинга као услуге за подршку МСПП“, који је био реализован у периоду од 2008. до 2011. године. Сада се пројекат реализује у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, а Развојна агенција Србије има улогу координатора пројекта. Пројекат ће се реализовати у трајању од три године, од 2013. до 2016. године. Донацију Пројекта врши Влада Јапана.  

Циљ пројекта: Успостављање, унапређење и промоција менторинг система у земљама Западног Балкана са циљем подржавања несметаног развоја и смањења неуспешних предузећа и предузетника пружањем свеобухватне и благовремене подршке предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак.

Пројекат реализује конзорцијум кога чине:

- Јапанска агенција за међународну сарадњу - ЈИЦА, Јапан

- Национална агенција за регионални развој, Република Србија

- Сарајевска регионална развојна агенција - СЕРДА, Босна и Херцеговина

- Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црне Горе, Црна Гора   

Пројекат се састоји из две компоненте и то: унапређења стандардизованог модела менторинга у Србији, и подршке у увођењу система стандардизоване услуге менторинг у Босни и Херцеговни и Црној Гори на основу модела у Србији.   

Активности:

- Развој и јачање капацитета (јачање капацитета у партнерским институцијама, развој стратегије/плана Менторинг система, израда водича за имлементацију менторинга, израда критеријума и процедуре за сертификацију ментора, израда тренинг материјала за менторе)

- Тренинг активности (унапређење тренинг методе у Србији, израда плана тренинга за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину, тренинг ментора и тренинг тренера за менторе у Црној Гори и Босни и Херцеговини уз подршку Србије, додатни тренинзи „на послу“ за менторе и ментор тренере)

- Организација семинара и студијских посета  

Развој електронског пословања

Пројекат ИПА 2012 „Развој електронског пословања“ који финансира Европска унија има за циљ пружање подршке повећању продуктивности и конкурентности микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у Србији, као и њихово учешће на међународном тржишту и јачање иновативних капацитета обезбеђивањем техничке помоћи усмерене ка унапређењу пословног, правног и законодавног окружења у области електронског пословања и електронске трговине.  

ММСП ће добити директну подршку за учешће у електронској трговини и електронском пословању као иновативним средствима која ће њиховим производима и услугама олакшати приступ међународном тржишту и смањити трошкове.  

Активности пројекта биће реализоване кроз три компоненте:

У оквиру компоненте И – јачање институционалних капацитета, пројекат ће пружити подршку корисницима и главним заинтересованим странама у унапређењу правног и законодавног окружења које утиче на електронско пословање и електронску трговину, са циљем њиховог лакшег прихватања у приватном сектору. За остваривање овог циља од кључне важности ће бити да све активности у оквиру ове компоненте, које су намењене законодавном и правном развоју, буду засноване на опсежној анализи недостатака у односу на прописе Европске уније и најбоље праксе.

У оквиру компоненте ИИ – развој електронске трговине, пројекат ће, у сарадњи са корисницима и заинтересованим странама, радити на развоју и пружању подршке промоцији и прихватању електронске трговине од стране главних циљних група (ММСП и потрошача). Од посебне важности у оквиру ове компоненте су активности намењене подизању свести циљних група.

У оквиру компоненте ИИИ – пружање подршке интеракцији државне управе и пословног сектора (Г2Б) и електронском фактурисању, пројекат ће подржати припремне активности за прихватање технологија за унапређење интеракције између државне управе и пословног сектора, са посебним нагласком на успостављање сервисне магистрале органа државне управе за интеракцију са пословним сектором (Г2Б ГСБ) која ће обухватати услуге електронског фактурисања и електронског наручивања за предузећа.  

Корисници пројекта и главни партнери су Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство привреде Републике Србије.  

Више информација:  www.eposlovanje.biz