HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Sam HACCP se zasniva na sledećim principima:

 1. Analiza potencijalnih opasnosti - hazarda,
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - CCP,
 3. Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP,
 4. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP,
 5. Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica,
 6. Uspostavljanje procedura za proveru sistema,
 7. Formiranje dokumentacije.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.

Primena HACCP

Primena HACCP je široko rasprostranjena u razvijenim privredama, dok je u Evropskoj uniji i zakonski obavezujuća direktivom Saveta Evrope (Council Directive 93/43/EEC). Iako se direktiva ne odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije, ovaj akt indirektno ima značajan uticaj na Vaše preduzeće ukoliko izvozite ili planirate da izvozite u Evropsku uniju.

Primena HACCP sistema je takođe i zakonska obaveza u Srbiji na osnovu Zakona o veterinarstvu ( Sl. glasnik RS br. 91/2005) i  Zakona o bezbednosti hrane ( Sl. glasnik RS br. 41/2009). Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, 800 firmi je podnelo zahtev za sertifikaciju, a blizu 450 je već dobilo HACCP sertifikat. Sve veći broj firmi shvata značaj, važnost i neophodnost uvođenja ovog standarda kvaliteta kako bi unapredilo svoje poslovanje ne samo u okvirima Srbije već i prilikom izvoza na strana tržišta.

Prednosti HACCP

Prednosti primene ovog sistema su očigledne kako za potrošače tako i za Vaše preduzeće.

Za potrošače to znači da se:

 • obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima, i
 • redukuje pojava bolesti izazvanih hranom.

Za Vašu kompaniju HACCP sistem:

 • omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća,
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,
 • uklanja barijere internacionalne trgovine,
 • omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda,
 • povećava profit,
 • smanjuje broj neusaglašenih šarži.

Kako se uvodi HACCP?

Uz podršku i podsticaj menadžmenta, ovaj sistem može, unutar samog preduzeća, sprovesti interni relevantan kadar. S druge strane, uvođenje sistema može se sprovesti uz pomoć spoljnih saradnika, tj. konsultanata. Podrazumeva se da konsultant koga angažujete mora da bude stručan i iskusan u području prehrambene i poljoprivredne industrije.

Sertifikacija i resertifikacija

Sertifikaciju HACCP sistema sprovode nezavisne sertifikacione kuće koje su akreditovane za tu delatnost od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS i/ili Evropske kooperacije za akreditaciju - EA. Sistem se može sertifikovati prema pravilima dokumenta Codex Alimentarius (bez akreditacije), odnosno prema standardu EN ISO 22000:2006. Cenu sertifikacije utvrđuju sertifikacione kuće.

Izdati sertifikat važi 3 godine od datuma izdavanja, a na svakom izdatom sertifikatu piše datum važnosti. U periodu trajanja sertifikata obavezna je godišnja nadzorna provera, inače se sertifikat povlači. Resertifikacija podrazumeva isti postupak kao i inicijalno ocenjivanje, dakle ponovno detaljno preispitivanje dokumentacije i ocenjivanje.